Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

21:37
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viaRozaa Rozaa
21:36
21:26
tak to smakowało?

June 29 2015

23:03
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
23:02
Ja cie kocham,  a ty śpisz 
Reposted bysuful suful

June 27 2015

21:50
Może i wracaj, ale się nie zmieniają 
— !!!!!
Reposted bysuful suful

June 16 2015

16:24
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaucieknijmi ucieknijmi

June 09 2015

19:18
 
Reposted fromlanni lanni viaanorexianervosa anorexianervosa
19:18
1858 9010
Reposted frommaive maive viapoczekalniadusz poczekalniadusz
19:16
1796 b8ed
Reposted fromrisky risky viaencoorton encoorton
19:16
8332 56bf
19:14
7491 5aa2
Reposted fromusual usual viaencoorton encoorton
19:14
9370 00c4
Reposted fromlittlefool littlefool viavacannes vacannes
19:05
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

June 07 2015

10:21

June 05 2015

13:54
13:47
13:44
0766 732b 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamadadream madadream

May 27 2015

15:25
15:24
9568 e7ba 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl